Tips för att hantera misstag inom ditt företag

Alla anställda kommer så småningom att göra ett misstag. När ett misstag görs får det konsekvenser. Din respons som chef och ledare kommer dock att diktera de åtgärder de anställda vidtar.

Här är mina 7 bästa tips som hjälper dig att se till att du hanterar situationen på det mest effektiva sättet.

1. Analysera situationen
Hur stort är misstaget? Är det ett som inte borde ha gjorts men som kan åtgärdas? Eller kostade det ditt företag hundratusentals kronor? I detta fall kommer båda dessa situationer ha mycket olika handlingssätt.

2. Förstå medarbetaren
Har den här medarbetaren gjort ett misstag som detta tidigare? Är detta en vana eller bara ett engångsproblem? Att prata med dem om vad som hände och varför det hände, kommer att ge dig bra hjälp. Kanske hade de en nödsituation i familjen som hindrar deras arbete eller kanske har de bara en dålig dag.

3. Hänvisa till företagskulturen om en sådan finns
Vi diskuterade tidigare konsekvenserna eller alla reaktioner som ett beslut kan få. Om någon har gjort ett liknande misstag tidigare, hur reagerade andra chefer?

4. Förstå vilken typ av ledare du är och vad du vill uppnå
Vill du att dina anställda ska vara rädda för dig eller vill du uppmuntra dem och stödja deras handlingar? Vill du vara deras ledare, deras vän eller båda?

5. Skapa en mental lista över alla dina alternativ och deras effekter
Du väljer att ignorera misstaget tillsammans - men det kan leda till att man främjar inkompetens. Du kan offentligt dissa medarbetaren men det kommer att förstöra deras förtroende.

Du kan tillämpa en tre-stegs-regel:

  • Du kan diskutera situationen med den anställde.
  • Du kan kalla till ett gruppmöte.
  • Eller en kombination av bägge alternativen.

6. Välj det alternativ som du känner dig mest säker på
Tänk vad effekten kommer att bli och hur du vill att ditt företag ska synas. Ta det beslut som är mest vettigt. Ibland är det inte alltid det bästa för den anställde men det kan vara en åtgärd som måste vidtas för företagets bästa.

7. Följ upp dina handlingar
Om ditt företags nuvarande plan för att hantera misstag inte är en som uppmuntrar till lärande eller tillväxt, kan det vara dags att uppdatera strategin. 

Processen kan kräva små ändringar eller en fullständig översyn av de aktuella åtgärderna. En affärscoach skulle kunna berätta för dig vilka steg du ska vidta och förklara den övergripande effekten det kommer att ha på företaget.
Varför är SEO viktigt för digital marknadsföring?

Du har säkert hört hundra gånger att SEO är en vi...

Hur du raggar leads

Att lära sig taktiken för att ragga potentiella kun...

Varumärkesstrategi

Sammantaget är en varumärkesstrategi en långsiktig...

En Growth Hackers tankesätt

Som ordspråket säger, är nödvändigheten uppfinni...

Vad är Growth Hacking?

När det gäller den digitala marknadsföringsvärlde...

6 strategier för Growth Hacking

Termen growth hacking är i sig ett bevis på att mar...


Problem på jobbet?

Men kanske inte vet vad - nu finns ett verktyg som tar fram dom, klicka för info!...

Vinterparkas och hängselbyxor

Varselkläder som klarar ner till -44°C - klicka för info!...

Hölsterbyxor

Från endast 177:- perfekt för hantverkare, certifierade, klicka för mer info!...